Hướng dẫn giao dịch

Finavi là ứng dụng giao dịch chứng khoán được phát triển bởi Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV), thuộc 100% vốn chủ sở hữu Ngân hàng Kwangju - Một thành viên của Tập đoàn Tài chính JB